7/10-2020

INFO

Formand, kasserer og forslagsstillerne har i dag haft møde og er kommet til enighed.
Efter god dialog er vi blevet enige om at forslaget ved ekstraordinær generalforsamling som gik på de 50 % og de 1500 kr fra Wallmans, vil blive udbetalt i uge 43.
Der har været mange meninger om udbetalingen fra wallmans, men tvivlen vil komme alle til gode, så derfor vælger bestyrelsen at udbetale dem.
Der vil komme nærmere info i jeres e-boks.
Med kammeratlig hilsen
Jan Thomsen. Formand
Niels Boyer. Kasser
Lars Henningsen og Gert Wolf, som har været repræsentanter ved 50 % forslaget.