Info vedr. afholdelse af den ekstraordinær generalforsamling i DTKGG d. 29/9 2020

 

Alle som var ansat i firmaet d. 28/7 er velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og er stemmeberettiget.

Dørene åbnes kl. 16.15, og man opfordres til at komme i god tid, da man skal indskrives og have udleveret stemmeseddel samt mundbind, inden man går ind.

Lokalet er 100% coronasikret, og godkendt af sundhedsmyndighederne, til afholdelse generalforsamlingen.

Adressen er: Comwell Conference Center, Center Boulevard 5, indgang 2. (Se billedet herunder)

  

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag:

Udbetaling af 80% af klubbens midler til alle klubbens medlemmer, der er, og har været ansat i GG under COVID-19’s indtog i Danmark.

Skæringsdato: 1. marts 2020

Beløbet skal være progressiv svarende til anciennitet. Det betyder: ansættelse 1%, efter 1 års ansættelse 2%, efter 2 års ansættelse 3% osv…

 

Bestyrelsen har følgende forslag:

Alle klubbens nuværende medlemmer, samt medlemmer som er opsagt i forbindelse med COVID-19, får udbetalt en tidlig og ekstraordinær julegave på 1.500 kr. Sammen med de tidligere lovede 1.500 kr. vil alle dermed modtage 3.000 kr. Udbetalingen vil finde sted i Uge 43.

 

Vi opfordrer på det kraftigste ALLE til at møde op og bruge deres stemme.

 

Kammeratlig hilsen Jan og bestyrelsen i DTKGG.