10/7-2020

Status og info uge 28
 


Så kom den kedelige udmelding fra Gate Gourmet, som vi alle nok havde ventet og frygtet.
Men som vi nok alle havde krydsede fingre for ikke vil komme , og i hvert fald ikke med så stor en procentdel afskedigelser, som nu er meldt ud. Det forventes, at der skal opsiges mellem 50 - 80 % af vores kollegaer.
Nu er det omkring 3 1/2 måned siden, at vi blev hjemsendt på hjælpepakke, og det har til tider været en ulidelig ventetid, hvor mange tanker er gået gennem hovederne p
å os alle.
Gate Gourmet er på mange måder en god arbejdsplads - med gode lokale aftaler, som vi har kæmpet hjem igennem tiderne.
Vi har et stærkt sammenhold på gulvet, og vi kender hinanden på kryds og tværs. Vi har drukket og sunget sammen til vores utallige fester, og vi kender både hinandens familier, historie og baggrund.
Samt et firma med mange forskellige nationaliteter og forskelligheder. På trods af det, har vi altid forstået at stå sammen, når det gælder.
Vi er nu desværre kommet i en situation, som vi ikke kan kæmpe imod. Det er ikke nogens skyld, at vi er blevet ramt af en pandemi, og nu står i denne situation, som vi aldrig før har oplevet eller har kunne forudset.
De tillidsvalgte fra alle klubberne - samt fagforeningerne er nu blevet kaldt ind til møder med ledelsen. Under selve forhandlingerne er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt. Der skal forhandles om omfanget af opsigelser, og om hvordan man kan afbøde i antallet. Der skal findes løsninger og laves uddannelsesplaner for de kollegaer, som vil blive opsagt, så de kan sendes godt videre til andre jobs.
Der vil for vores gruppe blive lagt stor vægt på, at alle kommer i jobbank, at der kommer en uddannelsesplan for alle og at SIFU aftalen bliver overholdt.
SIFUen er afdelings bestemt, men der vil også blive taget hensyn til den enkeltes kompetencer i selve processen.
I mellemtiden er vi alle fortsat på hjælpepakken. Der er stadig ikke en konkret slutdato - dog er det muligt for GG, at udtræde af hjælpepakken til hver en tid.
Vi vil i denne forbindelse sige, at alle kan blive kaldt på arbejde inden for 24 timer, i mens alle er på hjælpepakken.
Der er allerede blevet kaldt omkring 25 kollegaer ind fra forskellige afdelinger.
Vi kan desværre konstatere, at der bliver hvisket i krogene om, “hvorfor er det lige dem, der er blevet kaldt ind?”, eller “at det er ikke i orden”. Derfor skal det siges, at alle kan blive kaldt ind, og det er 100% ledelses beslutning, hvem der bliver kaldt ind, og de er lige så meget i fare for at blive opsagt, som alle andre.
Vi har en forståelse for, at alle går rundt med nerverne uden på tøjet for tiden og er nervøse, men netop af den grund lad os opretholde det gode kollegaskab og den gode tone- dette gælder også på FB.
Når alle forhandlinger er overstået, vil bestyrelsen indkalde til fyraftensmøder nede i 3F.
Imellem tiden, pas godt på jer selv og hinanden.


Med kammeratlig hilsen
Bestyrelsen i de timelønnedes klub.