Status uge 37.

Jeg vil starte med at takke alle for det store fremmøde, nede i 3F Kastrup for ikke opsagte kollegaer.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det sender et signal til ledelsen om, at vi stadig kan stå̊ sammen når det gælder, på trods af alle de udfordringer vi har været igennem, og som fremtiden vil bringe med opsagte lokale aftaler. Men det store fremmøde har sat skub i de gamle uforløste sager.

 * Skabs sagen. Vil blive lukket i næste uge.

 * SIFU. De 10 kollegaer som blev sprunget over på lokalaftale 13 (SIFU) er genansat, og er allerede startet på arbejde igen. Tak for den store hjælp, og det arbejde som 3F har lagt i denne sag.

 * Lønkommissionen. Som i nok ved er Karin Oht blevet opsagt, og Jesper Bulskov er blevet sat ind som ny HR-chef i København og Skandinavien. Kim Andersen og jeg havde et formøde med Jesper i går, og han lægger sig fladt ned, og anerkender at den sag skulle havde været lukket i slut 2019. Han har holdt møde i dag med finans, og de holder møde igen fredag. Han vil komme tilbage i starten at næste uge med deres bud på, hvordan de kan lukke denne sag hurtigst muligt, og få udbetalt de penge som de skylder os.  

* Ekstraordinær generalforsamling.

Eks.GF Jeg modtog i går en anmodning om en Eks.GF, med over 1/3 underskrifter fra medlemmer fra DTKGG, med et forslag om at udbetale 80 % af klubbens midler tilbage til medlemmerne.

Jeg vil sammen med bestyrelsen, straks gå i gang med at sætte det i værk. Bestyrelsen vil selvfølgelig komme med et modforslag, da vi ser det helt urimeligt at fratage os, vores eneste mulighed for at trykke tilbage, på det der kan bliver vores og lufthavnens største arbejderkamp i nyere tid, med opsigelse af alle lokaleaftaler. Vi har fuldt forståelse for jer opsagtes svære situation, så̊ vi forventer også i har det for vores. Vi vil senere i dag give vores bud på, hvad vi synes er en rimelig løsning for alle parter. Det kræver dog lidt forarbejde at afholde et arrangement af den størrelse i disse Corona tider, da vi anslår at der vil komme over 400 personer.

 * Rammeaftale. Rammeaftalen er faldet på plads, som betyder at alle uddannelser forsætter som aftalt.

 * Facebook. Det blev besluttet på fyraftensmødet, at DTKGG INFO vil fremadrettet kun være for ansatte i GG. Dette skyldes, at hvis vi skal i den ene eller anden faglige kamp, så̊ er det vigtigt at informationerne bliver holdt så̊ tætte som muligt. Så̊ det betyder med andre ord, at personer som ikke er ansat i GG, ikke længere vil have adgang til info siden fra næste uge.

 Kammeratlig hilsen Jan og bestyrelsen i DTKGG.