Bestyrelsen DTKGG/3F.
2019

           
           
           
  Formand    Jan Thomsen  

 

             
  Næstformand     Bo Ferdinandsen      
             
  Kassere      Niels Boyer      
             
             
  Bestyrelses medl          
             
  Bestyrelses medl   Elvira Eggertsen      
             
  Supleant   Johnny Schmidt      
             
  Bestyrelses medl   Bina Nielsen      
             
  Bestyrelses medl   Lars Hansen      
             
             
  Bestyrelses medl   Kim Andersen      
             
  Bestyrelses medl   Annette Thomsen      
             
  Bestyrelses medl   Maivør Adelvard      
             
  Bestyrelses medl   Per Pedersen      
             
  Bestyrelses medl   Jens Ole Tøttrup      
             
             
  Revisor   Per Lilballe      
             
  Revisor supleant   Preben Milbo og Knud H Jensen      
             
             
     

Nyvalgte

På valg lige år

På valg ulige år

På valg hvert år.