Godt Nytår.

 
 

Kære kollegaer.
 

Jeg håber, at I alle har haft en glædelig jul samt nogle hyggelige dage med jeres familie og nærmeste.
 
Jeg vil ikke bruge mange ord på 2020, da jeg syntes, at der sagt og skrevet nok om covid-19, og om det forfærdelige år vi alle sammen har oplevet i Gate Gourmet og i lufthavnen.
Med et håb om at 2021 vil blive det år, hvor vi for vendt skuden og kan se lys for enden af den uendelige lange tunnel.
 
Der skal ikke herske nogen tvivl om det føste kvartal af 2021 vil blive svært at komme i gennem, og vi stadig vil kæmpe for vores overlevelse.
Derfor har jeg et ønske om, at vi i løbet af 2021’s sommer og forår kan se resultatet af både nedlukningerne i 2020 og vaccinerne, og at der her fra langsomt kan komme flere fly i luften ud af København.
Dog er mit allerstørste håb for det nye år, at vi igen kan sige velkommen til nogle af vores hårdt prøvede venner og kollegaer ude på den anden side af hegnet, som har mistet deres arbejde, og har kæmpet en hård kamp.
 
Til slut vil bestyrelsen og jeg vil sige tak for det gamle år, og ønske alle et godt og lykkebringende nytår.
 
Med kammeratlig hilsen
Jan Thomsen