21/5 2021

Informationsbrev fra Bestyrelsen:

 

Så er bestyrelsen vågnet op fra corona-hi, kommet ud af hulen, rystet pelsen og kigget os lidt omkring. Der var 3 hovedgrunde til, at vi havde valgt at gå i hi.

Nummer 1: At tillidsmanden skulle køre en masse sager for vores opsagte kollegaer.

Nummer 2: Vi har givet ledelsen arbejdsro til at styre os ud af krisen med de coronaaftaler, som er blevet lavet i samarbejde mellem os og ledelsen.

Nummer 3: Grundet restriktioner har det ikke tidligere været muligt at samles.

Derfor valgte vi at benytte hele Kristihimmelfarts dag på at få snakket de sidste mange måneder igennem og lave en plan for, hvad vi skal arbejde med resten af året. Vi må dog derfor også indrømme, at der nok at se til.

Punkter vi vil gennemgå fremadrettet:

Sommerfest📌

Hvis det bliver muligt at afholde vores årlige sommerfest vil dette ske følgende dage: 27.08 & 03.09.

Der vil komme mere information, når vi nærmer os datoerne.

Basismøder📌

Vi vil lægge pres på ledelsen, så vi kan få genoptaget vores basismøder, da vi mener, at det er muligt igen at kunne mødes fysisk. Basismøderne er jo en vigitg brik i at kunne blive hørt, og samtidig kan tillidsmanden komme ud og informere jer om, hvad der rør sig pt. og besvare spørgsmål fra jer.

Generalforsamling📌

Generalforsamlingen vil blive afholdt, når restriktionerne tillader det. Hurtigst muligt!

Tillidsmanden og bestyrelsen opstiller til genvalg, da det er vigtigt for os at høre, om der stadig er opbakning til måden, vi har prøvet at styre os igennem krisen.

Ferienøgle📌

Den nye ferienøgle, som er blevet indført i alle afdeligner, ser vi grundlæggende som en god idé. Man kan se mange år frem i den, og der er ikke nogle, som bliver forfordelt frem for andre. Men der er også plads til forbedringer, som fx hvem man kan bytte med, og der bliver heller ikke taget højde for familie og ægtefæller i andre afdelinger.

Har I selv forslag til forbedringer, så snak med bestyrelsemedlemmere om dem, så de kan tages op til næste møde.

Vi kommer selvfølgelig med vores forslag til ledelsen inden vinterferien.

Samarbejdsudvalg (SU)📌

SU er blevet genoptaget med ny form og ny måde at afholde dem på. Det vil blive en mere seriøs udgave end tidligere SU, hvor der vil blive lagt stor vægt på samarbejdet mellem A- og B-siden.

Når det er muligt, at tillidsmanden kan komme ud på basismøder med jer igen, vil I få ydeligere information om SU, og hvilken betydning det har for jer i hverdagen, samt hvordan I kan få indflydelse til punkter på fremtidige SU-møder.

Trivselsundersøgelse📌

Arbejdsmiljøgruppen har i sidste måned anmodet ledelsen om, at få en trivlsesundersøgelse sat i værk for alle i grupper i hele Gate Gourmet, da de mener, at det er på tide, at vi få set på trivslen ovenpå det ‘nye’ Gate Gourmet.

Dette var et af punkterne på sidste SU-møde, og der blev det vedtaget, at der vil blive gennemgået en trivselsundersøgelse igennem Teksam.

Teksam er en organisation, som hører under Industriens Overenskomst, som er i samarbejde mellem DI/lederne og CO/Fagforeningen 3F. Det gode ved Teksam er, at de kan hjælpe os med at følge op på de eventuelle problemer og manglende trivsel, som undersøgelsen muligvis kan vise, og ikke som tidligere undersøgelser, som blev lagt i skuffen og glemt. Vi har møde med Teksam allerede i næste uge, og vi har derfor et håb om, at undersøgelsen vil være gennemført inden sommers udgang, da vi i bestyrelsen mener, at den er tiltrængt.

Tørne og timer📌

Der er blevet smidt en masse nye tørne rundt i huset, og en masse forskellige tørne i sammen afdeling. Vi i bestyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, for at normberegne alle tørne for at se om de er korrekte, da vi i få tilfælde har fundet fejl.

På coronaaftalerne som går fremtil 01.07 er der mange af vores kollegaer, der har klaget vedr. forbrug af deres E-timer, K-timer o.s.v. da det er umuligt at få et overblik ved at se overskydende timer på sine +/- konto. Vi vil derfor arbejde på, at alle skal have en oversigt over brugte og tilbagestående timer.

Senior operators 📌(det vi i gamle dage kaldte formand):

Ledelsen har udnævnt op til flere senior operators i alle afdelinger. Dette er sket udenom bestyrelsen og tillidsfolk, og derfor anerkender vi dem ikke fra klubbens side. Vi tænker på de stakkels kollegaer, som er blevet udnævnt uden aftaler. Hvad er deres funktion? Hvad er deres lønforhold? Hvad siger deres kollegaer til, at der ikke ligger en reel arbejdsaftale på dem? VI vil på det kraftigste anmode ledelsen, til at indkalde til forhandlinger i forbindelse med dem.

Tillidsmand 📌

Jan vil være tilbage min. 3 dage om ugen fra uge 21. Men det er også altid muligt at ringe mellem kl 08-10 til ham på 52 50 88 50.

Med kammeratlig hilsen

Bestyrelsen og tillidsmand.