14/8 2021

STORMØDE I KANTINEN

PÅ MANDAG DEN 16/8 kl. 15-16 ‼️

 

Kære kollegaer,

Så er vi ved at skrive sidste kapitel i forhandlingerne om vores lokalaftaler.

Officielt er forhandlingerne brudt sammen, og ledelsen har derfor kaldt til mæglingsmøde i DI, da enighed ikke kunne opnås. Ud fra at forhandlingsudvalget og jeg er gået tilbage med det budskab, der blev givet til generalforsamlingen, nemlig at vi ikke vil give mere..vi har givet nok gennem tiden for at redde GG’s økonomi.

 

Mæglingsmødet er, når parterne, i dette tilfælde ledelsen og os, ikke kan nå til enighed, og derfor har brug for et andet syn på forhandlingerne.

Som nævnt på generalforsamlingen, er det ikke os, der tager selve beslutningerne mere. Vi får nu “hjælp” ude fra. Dvs vi mødes i DI på en uvis dato, hvor ledelsen vil sidde med et forhandlingsudvalg med folk fra DI, og vi vil ligeledes sidde med folk fra 3F. 

 

Stormøde:

Det er vigtigt for Bestyrelsen, forhandlingsudvalget og jeg at forklare, hvilken situation vi står i pt. Derfor har ledelsen sagt ja til, at vi mødes i kantinen på mandag den 16/8 kl. 15-16. (Jer som har fri, er også meget velkomne til at deltage) Da vi aldrig har prøvet, stå i denne situation før  med alle lokalaftaler opsagt, og uden mulighed for at forhandle en god og rimelig aftale på plads, er det nødvendigt med et stormøde, så vi kan få snakket konsekvenserne igennem inden mæglingsmødet hos DI.

Bestyrelsen og jeg henstiller til god ro og orden, da intet er afgjort eller fastlagt endnu.

Vi har frem til efter mødet i DI stadig vores lokalaftaler i behold.

 

Med Venlig Hilsen

Klubben

Sammen står vi stærkest!