Bestyrelsen DTKGG/3F.
2022

           
           
           
  Formand    Jan Thomsen  

 

             
  Næstformand     Kim Andersen      
             
  Kassere      Maivør Adelvard      
             
             
  Bestyrelses medl   Annette Thomsen      
             
  Bestyrelses medl   Bina Nielsen      
             
  Bestyrelses medl   Lars Hansen      
             
  Bestyrelses medl   Knud H Jensen      
             
             
             
  Bestyrelses medl   Per Pedersen      
             
  Bestyrelses medl   Jens Ole Tøttrup      
             
             
             
  Revisor   Per Lilballe      
             
  Ekstern konsulent   Niels Boyer      
             
             
     

Nyvalgte

På valg lige år

På valg ulige år

På valg hvert år.